Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Skräddarsydd kurs för just din styrelse

I en styrelse där alla ledamöter har en gemensam grundkunskap kan styrelsearbetet effektiviseras och bli mindre komplicerat. Med en kurs helt anpassad till behovet i din bostadsrättsförening skapas en god grund för att fokusera på rätt uppgifter och på så sätt även utveckla föreningen.

Fördelen med en skräddarsydd kurs är bland annat att alla deltagare får samma information vid samma tillfälle och det skapas möjlighet till konkreta diskussioner som rör din egen styrelse och bostadsrättsförening. Ett kurstillfälle kan bland annat innehålla, ekonomi, underhåll och fastighetsägaransvar. Eller så kan det var så att hela styrelsen önskar en kurs i konsten att bedöma en förenings balans- och resultaträkning. Kanske finns det en önskan om mötesteknik och hur en styrelse bidrar till att skapa bra relationer i en förening?

Kursen skapas och skräddarsys efter önskemål från just din styrelse. Diskutera behoven tillsammans och maila era önskemål till: webbmaster.norr@hsb.se så syr vi ihop ett passande kursinnehåll!