Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ordförande och sekreterare - funktionsutbildning

Den här utbildningen syftar till att ge ordförande och sekreterare i föreningar möjlighet att fördjupa sina kunskaper i hur styrelsearbete kan bedrivas för att bidra till det goda boende. Utbildningen ger kunskaper om ordförandens och sekreterarens arbetsuppgifter och arbetsfördelningen i styrelsen samt olika former av beslutsfattande.

Utbildningens innehåll:

  • Arbetsuppgifter, arbetsfördelning och beslutsfattande
  • Praktiska råd kring kallelse, dagordning och att skriva protokoll
  • Mötesteknik
  • Erfarenhetsutbyte

Kursavgift: Ingår i bostadsrättsföreningens medlemskap i HSB Norr. Pris för icke medlem 1000 kr+moms.

Här kan du ta del av villkoren för våra utbildningar

Till kalendariet och anmälan