På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB
Dela

6 tips för dig som är ny i styrelsen

Ny i styrelsen? Grattis till ett kul uppdrag! Här kommer sex tips från HSBs förbundsjurist Charlotte Carlsson som hjälper dig att snabbt komma in i din nya roll.

Fundera igenom ditt uppdrag

Du är förmodligen styrelseledamot för att du vill vara med och påverka, du kanske även har några frågor du brinner extra mycket för att genomföra. Men det är viktigt att komma ihåg att ett styrelseuppdrag är ett förtroendeuppdrag. Som styrelseledamot ska du ta tillvara alla medlemmars intressen och inte bara dina egna. Du är vald för att dina grannar tror att du är bra på att vara deras representant, ta vara på det förtroendet.

Gå en kurs

Bara för att du har fått ett förtroende betyder inte det att du förväntas kunna allt, särskilt inte om det är ditt första styrelseuppdrag. Många regionala HSB-föreningar har utbildningar för nya styrelseledamöter där de bland annat tar upp vad det innebär att sitta i en styrelse, vilka regler som gäller och vilket ansvar man har som styrelseledamot. Det kan vara en bra bas att stå på.

Om du har generella juridiska frågor kring ditt styrelsearbete kan du alltid ringa HSBs medlemsrådgivning på 0771-472 472 som är kostnadsfri. Och skulle din bostadsrättsförening ha behov av mer omfattande juridisk hjälp, så finns HSBs jurister som är experter på de juridiska frågor som en bostadsrättsförening kan ställas inför.

Våga fråga

När du är styrelseledamot är du ansvarig för de beslut som du är med och fattar. Det spelar ingen roll om du är helt ny eller har suttit med i styrelsen under många år, ni har fortfarande samma ansvar. Om du inte förstår underlagen eller diskussionerna, våga då fråga. Om inte du förstår är risken stor att någon annan runt bordet också undrar. Om du inte håller med om det beslut som styrelsen håller på att fatta kan du reservera dig. Det betyder att du inte blir ansvarig för beslutet. Rent juridiskt måste du inte säga varför du vill reservera dig, men i praktiken är det naturligtvis bra att göra det eftersom det ökar chansen att få de andra i styrelsen att förstå varför du inte tycker att det är ett bra beslut.

Läs igenom stadgarna

Din förening, liksom alla andra bostadsrättsföreningar, har stadgar som reglerar föreningens verksamhet. Börja gärna din styrelsetid med att läsa igenom dem. Titta också gärna igenom HSBs kod för bostadsrättsföreningar som du hittar på hsb.se. Koden är ett hjälpmedel för styrelsen och ska bidra till att föreningen styrs på ett effektivt sätt. Med koden följer också flera olika mallar och stöd för styrelsen. Här kan du ladda ner dokumenten.

Är du jävig?

En viktig sak att komma ihåg är punkten om så kallat jäv i styrelsen, det vill säga när en styrelse­ledamot har personligt intresse i en fråga. Det finns tre fall av jäv i bostadsrättsföreningar, vilket betyder att en styrelseledamot inte får handlägga:

  1. avtal mellan ledamoten och föreningen
  2. avtal mellan föreningen och tredje man, om styrelseledamoten har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens
  3. avtal mellan föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.

Om du misstänker att du är jävig i en fråga ska du omedelbart säga det, för i så fall får du inte vara med och diskutera eller fatta beslut om frågan. HSB har informationsblad om jäv på hsb.se.

Effektiva möten

Ett förslag kan vara att styrelsen på första mötet efter konstituerandet beslutar om de spelregler som ni vill ha vid era möten. Det kan vara så enkla saker som att börja och sluta möten i tid, fokusera på ämnet, stänga av mobilen, vara påläst och annat som ni tycker är viktigt. För att få effektiva möten med väl insatta styrelseledamöter är det viktigt att få en dagordning och underlag i god tid före mötet. Dela upp arbetsuppgifterna mellan er. Att arbeta efter en arbetsordning är ett bra hjälpmedel. Det är också viktigt att ha med sig att styrelsen inte behöver göra allt själv utan kan ta in extern hjälp.