Forskning och kunskap som bygger framtidens boende

HSB har en lång tradition som innovatör i bostadssektorn. Från gårdagens folkhem till framtidens hållbara boende, går vägen genom omvärldsbevakning, ny forskning och hållbara tekniska framsteg.

HSBs uppdrag är att i samverkan med medlemmarna verka för det goda boendet. I vår värdegrund ETHOS – engagemang, trygghet, hållbarhet, omsorg och samverkan – finns en inbyggd kompass som styr mot de bästa lösningarna för våra medlemmar och kunder.

Genom hela HSBs historia går en röd tråd av ständig vilja till förbättring – allt från folkhemmets innovativa sopnedkast och tvättstugor till lösningar för framtidens hållbara boende genom HSB Living Lab, där forskningen pågår för fullt just nu.

HSB Living Lab

Huset som heter HSB Living Lab är beläget vid Chalmers Campus i Göteborg. Det kan bäst beskrivas som ett livs levande laboratorium. Här bor knappt fyrtio personer i olika lägenheter samtidigt som forskning pågår dygnet runt.

Alla som bor i huset har fått vänja sig vid att bo i en föränderlig och ständigt övervakad värld. Ett par tusen sensorer mäter allt från luftfuktighet och temperatur till vattenförbrukning och personliga rörelsemönster. Ibland byggs lägenheterna och gemensamhetsytorna om för att testa något nytt. En annan gång byts fasaden ut för att testa nya solpaneler eller isoleringsmaterial.

HSB Living Lab är en öppen arena för att utforska framtidens hållbara boende. Hit kommer de bästa forskarna, innovatörerna och utvecklarna för att testa och utveckla sina idéer. Allt handlar om att erövra ny kunskap för att bygga framtidens bostäder. Hur kan vi spara på resurser och energi? Hur ska vi laga vår mat, hur ska vi tvätta, hur ska vi bygga och anpassa boendet för att det ska vara hållbart idag och för framtiden? HSB Living Lab stod klart sommaren 2016 och pågår under tio år.

Vertikal, hydroponisk odling hos HSB brf Regnbågen i Jönköping.

Forskningsprojekt i framkant

HSB Living Lab stod klart sommaren 2016 och hittills har cirka 150 spännande projekt påbörjats. Projekten spänner från avancerad ingenjörskonst till mer jordnära forskning om mänskliga beteenden.

Här kan du läsa mer om några av projekten:

Finns det några projekt som har gått från forskning till verklighet under 2022?

– Våra uppkopplade bikupor har blivit fler och sprids nu över hela landet. Det är väldigt roligt! Miljörum 2.0, som handlar om att förbättrad sopsortering och Plusrum, som handlar om gemensamma ytor som fyller flera behov, är två exempel som nu används i nyproduktionen. Och det här är bara början, under 2023 satsar vi ännu mer på att resultat från HSB Living Lab ska göra nytta ute i våra medlemmars hem, berättar Emma Sarin, projektchef, HSB Living Lab.