Remissvar, rapporter och undersökningar

Varje år besvarar HSB Riksförbund en lång rad remisser. Det är ett viktigt sätt att tillvarata medlemmarnas intressen och en väg att påverka olika förslag från utredningar innan regering och riksdag fattat sitt beslut.

HSB och Nils Holgersson-rapporten

Värme, vatten, avfall och el är nödvändigheter i alla bostadshus. Nils Holgersson-gruppen, där HSB har ordförandeskapet, granskar årligen prisutvecklingen för detta i Sveriges samtliga 290 kommuner. Detta sker genom att årligen "förflytta" ett fiktivt flerbostadshus till landets samtliga kommuner och samla uppgifter om aktuella kommunala taxor och avgifter. Uppgifterna redovisas i rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige".

Nils Holgersson-gruppen samarbetar HSB, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo. Läs den senaste rapporten här.

Ladda ner HSBs senaste remissvar, rapporter och undersökningar

För att du och andra intresserade ska kunna ta del av våra remissvar, aktuella rapporter och undersökningar lägger vi löpande upp dem här.