Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Regler för fördelning av hyresrätter

HSB är i huvudsak en bostadsrättsorganisation men äger i dagsläget också mer än 25 000 hyreslägenheter fördelade över hela Sverige. När de blir lediga hyrs de i första hand ut till våra bosparande medlemmar. Lägenheterna fördelas efter bosparpoäng och den som har flest poäng får välja först.

Ett bosparande i HSB ger dig möjlighet att efterfråga en hyreslägenhet i hela landet där HSB har hyresfastigheter. Hyreslägenheterna fördelas i första hand till bosparare. HSB-föreningen kan fördela hyreslägenhet enligt egna riktlinjer i de fall ingen bosparare efterfrågar hyreslägenheten. Det förekommer även lokala avvikelser när det gäller tilldelning av lägenheter till ungdomar mellan 18-29 år som i vissa fall har förtur.

Du måste vara medlem i den HSB-förening där du söker hyresrätt samt ha ditt bosparande registrerat i den HSB-föreningen. Du måste vid förmedlingstillfället ha fyllt 18 år.


GRUNDKRAV OCH EKONOMISKA
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRDELNING AV
HYRESRÄTT
-Hyresgästen ska vara 18 år
-Hyresgästen ska ha ett svenskt personnr
-Hyresgästen ska uppfylla HSBs krav på inkomst
-Hyresgästen ska uppfylla HSBs krav gällande skulder och -betalningsanmärkningar
-Hyresgästen ska endast ha ett (1) stadigvarande boende
-Hyresgästen ska ha skött sin relation till HSB som hyresvärd
-Hyresgästen ska, på begäran, kunna uppvisa referenser från tidigare hyresvärd


Mer utförlig information om varje punkt se nedan.
Beräkning av bosparpoäng efter använd förtur. Se HSBs Bosparregler §4.


Hyresgästen ska vara 18 år
För att få ett hyresavtal måste Hyresgästen ha fyllt 18 år.


Hyresgästen ska ha ett svenskt personnummer
För att söka lägenhet och skriva avtal måste Hyresgästen ha ett svenskt personnummer.


Hyresgästen ska uppfylla HSBs krav på inkomst
Om Hyresgästen blir aktuell för en lägenhet måste Hyresgästen vara beredd att styrka sin inkomst med ett underlag från dina inkomstkällor som t ex. lönespecifikationer, arbetsgivarintyg med inkomstuppgifter, beslutsunderlag från a-kassa, försäkringskassan eller bank. Kontoutdrag kan lämnas in som komplement och kan inte lämnas in som enskilt underlag för inkomstbedömningen.
Hyresgästen måste ha en inkomst som motsvarar tre gånger hyran (brutto).
Om inkomsten inte riktigt står i proportion till hyran kan Hyresgästen bli godkänd med en borgensman. Borgensmannen ska kunna uppvisa en inkomst på minst fem gånger hyran.
Som hushållets inkomst räknas avtalsinnehavares samlade inkomst.


Godkända inkomster (brutto)
-Inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet
-Inkomst av kapital – räntor eller avkastning på eget kapital räknas som inkomst
-Ersättning från A-kassa/försäkringskassa (som grundar sig på inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet)
-Pension eller äldreförsörjningsstöd
-Övriga ersättningar – föräldrapenning, graviditetsersättning, aktivitetsersättning, sjukersättning, handikappersättning

Godkända bidrag
-Studiemedel från CSN (lån och bidrag)
-Underhållsstöd
-Barnbidrag
-Etableringsersättning
Godkända nettobidrag räknas upp med faktor 1,5 för att bli jämförbara med bruttoinkomst. Detta gäller inte studiemedel från CSN. 


Hyresgästen ska uppfylla HSBs krav gällande skulder och
betalningsanmärkningar
För att teckna bindande avtal för en hyresrätt får det inte finnas några betalningsanmärkningar relaterade till boendet. För andra betalningsanmärkningar sker en samlad bedömning. Se HSBs bosparregler § 9:3.
HSB tar kreditupplysning på alla som blir aktuella för ett hyresavtal på lägenhet.


Hyresgästen ska endast ha ett (1) stadigvarande boende
-Sökande till hyreslägenhet måste avsluta annat stadigvarande/permanent boende om sådant finns.
-Den som står på hyresavtalet ska bo och vara folkbokförd i lägenheten. Kontroller görs mot folkbokföringen.


Hyresgästen ska ha skött sin relation till HSB som hyresvärd
Om Hyresgästen har misskött din relation med HSB under de senaste två åren nekas Hyresgästen att skriva avtal. Vid dokumenterat misskött relation kan hyresgästen spärras från att göra intresseanmälningar på HSBs lägenheter under två års tid. Med misskött relation räknas:
-Olovlig andrahandsuthyrning som leder till förverkande av hyresrätten
-Allvarliga störningar mot andra hyresgäster som ligger till grund för uppsägning
-Vanvård av lägenhet som lett till kostnader för hyresvärden
-Hot eller våld mot HSBs personal som lett till polisanmälan
-Verkställd avhysning för hyresskulder
-Övergiven lägenhet som blivit återtagen
-Osant intygande, förfalskning av inkomstunderlag, id-handling eller dylikt


Hyresgästen ska, på begäran, kunna uppvisa referenser från tidigare
hyresvärd
När Hyresgästen är aktuell för att skriva avtal ska Hyresgästen, på begäran, kunna ge HSB rätt att begära ut referenser från tidigare hyresvärd. Är Hyresgästen redan hyresgäst hos HSB gör vi en intern kontroll av hyresinbetalningar och skötsel.

 

Här kan du ladda ned grundkrav och ekonomiska förutsättningar för fördelning av hyresrätt