På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
  • Koll på lagar och regler inom fastighetsrätt, samhälle, miljö och energi

På hsb.se/regelkollen hittar du aktuell information om frågor som påverkar dig som boende och din bostadsrättsförening. 

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig till vår juridiska rådgivning för HSBs medlemmar. Kontakta oss som privatperson och medlem eller styrelsemedlem i bostadsrättsförening

På vissa ställen i landet erbjuder HSB juridisk rådgivning lokalt till bostadsrättsföreningar. Kontakta juristerna hos HSB Malmö, HSB SkåneHSB Stockholm och HSB Göteborg för mer information.

Fastighetsrätt
Ny pandemilag – så påverkas bostadsrättsföreningar

Den 10 januari började den nya tillfälliga pandemilagen gälla som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. För bostadsrättsföreningar innebär det ett ansvar vid uthyrning av lokaler.

Så får du renovera i bostadsrätt

Du som äger en bostadsrätt äger en del i bostadsrättsföreningen samt rätten att bo i din lägenhet. Det betyder inte att du får göra vad som helst, vissa åtgärder kräver styrelsens godkännande.
Det här får du göra i bostadsrätt

Stärkt minoritetsskydd i bostadsrättsföreningar

Den 1 januari 2021 trädde lagändringar i kraft som syftar till att stärka minoritetens skydd i bland annat bostadsrätts-
föreningar. 
Stärkt minoritetsskydd

Då kan en bostadsrättsförening ta hjälp av Kronofogden

Ibland kan det uppstå besvärliga situationer i en bostadsrättsförening. Till exempel ifall en bostadsrättshavare, trots uppsägelse, vägrar flytta från sin lägenhet eller när en bostadsrättshavare olovligen tar ett förråd i anspråk.

I sådana situationer kan bostadsrättsföreningen ansöka om så kallad vanlig handräckning eller särskild handräckning hos Kronofogden. Här beskriver vi de båda begreppen och vad vad som skiljer dem åt.

Ansöka om handräckning

Kommande regler som vi bevakar inom fastighetsrätt, miljö och energi
Individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten

1 juli 2021 träder nya krav i kraft gällande installation av mätare för värme och tappvarmvatten i lägenheter i flerbostadshus.
Nya krav på IMD

Strängare regler för bygg- och rivningsavfall

De nya lagändringarna syftar till att öka återanvändningen och återvinningen av rivningsmaterial samt att främja ett gott omhändertagande av farligt avfall.
Bygg- och rivningsavfall

 

Insamling av matavfall och förpackningar

Ambitionen om att bostadshus skulle få hämtning av förpackningar och returpapper på samma sätt som för vanliga hushållssopor skjuts på framtiden.
Insamling av matavfall och förpackningar

 

Stopp för stöd till solceller: Pengarna räcker ej till dem som står i kö

Nu står det klart att det snabbstopp som regeringen införde i somras gällande stöd till solceller till företag och kommuner ligger fast. De 260 miljoner kronor som har avsatts för 2021 kommer inte att räcka till alla i kön och från 2022 avvecklas stödet.

Solcellsstöd för bostadsrättsföreningar

Coronapandemins effekter
Tillfälligt undantag från amorteringskrav

Bankerna får möjlighet att ge alla nya och befintliga bolånetagare ett undantag från amorteringskrav med hänvisning till spridningen av coronaviruset och dess effekter på svensk ekonomi. Undantaget gäller till och med augusti 2021.
Undantag i amorteringskraven

Brf:en som hyresvärd: förslag om förlängd hyresrabatt

Regeringen införde under våren 2020 en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Nu föreslår regeringen att det statliga stödet återinförs för ytterligare tre månader, januari-mars 2021.
Hyresrabatt till lokalhyresgäster

Digitala styrelsemöten i coronatider

När styrelsemöten i bostadsrättsföreningar behöver ske digitalt eller via telefon finns vissa regler att beakta, här redogör vi för dem.
Digitala styrelsemöten – att tänka på

Hantering av stämmor i coronatider

Under våren 2020 beslutade riksdagen om flera tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor. Den tillfälliga lagändringen innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att medlemmarna enbart deltar genom poströstning. 
Stämmor i coronatider

HSB bevakar lagar och regler

HSB har stor erfarenhet i frågor som rör bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning och företräder bostadsrättsföreningar i juridiska frågor. Dessutom bevakar vi kontinuerligt lag- och regelutvecklingen i Sverige och inom EU.