På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
  • Koll på lagar och regler inom fastighetsrätt, samhälle, miljö och energi

På hsb.se/regelkollen hittar du aktuell information om frågor som påverkar dig som boende och din bostadsrättsförening. 

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning för privatpersoner.

HSB har även stor erfarenhet av att företräda bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i juridiska frågor. Välkommen att kontakta juristerna på HSB Riksförbund eller lokalt hos HSB Malmö, HSB SkåneHSB Stockholm och HSB Göteborg. Kom ihåg att du kan kontakta oss även om din brf inte är HSB-medlem.

Fastighetsrätt för bostadsrättsföreningar
Ny pandemilag – så påverkas bostadsrättsföreningar

Den 10 januari började den nya tillfälliga pandemilagen gälla som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt.
För bostadsrättsföreningar innebär det ett ansvar vid uthyrning av lokaler.

Förtydligande angående avdragsrätt för moms på IMD

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen klargör nu att avdragsmöjlighet endast gäller inköp och installation av mätutrustning för IMD.
Detta gäller

Statligt stöd vid hyresrabatter återinförs

Regeringen införde under våren 2020 en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Den 8 april 2021 beslutade regeringen om en ny period med statligt stöd som nu gäller för perioden 1 januari – 31 mars 2021.
Hyresrabatt till lokalhyresgäster

Kamerabevakning: HSBs jurister bedömer era förutsättningar

Integritetsskyddsmyndigheten IMY har i flera fall underkänt fastighetsägares kamerabevakning. Senast i december 2020 påfördes en hyresvärd en sanktionsavgift om 300 000 kronor till följd av att deras kamerabevakning stridit mot GDPR.

Kamerabevakning är en aktuell fråga. Här beskriver vi kortfattat hur reglerna fungerar och vårt erbjudande till bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare.

Kamerabevakning

Kan bostadsrättsföreningen begränsa vem som får bli medlem?

En bostadsrättsförening har viss frihet att i sina stadgar sätta upp specifika villkor för beviljande av medlemskap i föreningen – här går vi igenom vad som är tillåtet och inte.

Beviljande av medlemskap

Styrelsens skyldighet

Vilket ansvar har en styrelse i en bostadsrättsförening när det kommer till att upptäcka om det är någonting som inte står rätt till i ett hushåll?

Styrelsens skyldighet när någonting inte står rätt till

Fastighetsrätt för privatpersoner och boende
Stärkt minoritetsskydd

Den 1 januari 2021 trädde lagändringar i kraft som syftar till att stärka minoritetens skydd i bland annat bostadsrätts-
föreningar. 
Stärkt minoritetsskydd

Renovering i hyresrätt

I hyresrätt får du göra mindre renoveringar som målning, men gör du åtgärder som sänker värdet på bostaden kan du bli ersättningsskyldig. Fråga din fastighetsägare om vad som gäller.
Renovering i hyresrätt-det här får du göra

Renovering i bostadsrätt

Du som äger en bostadsrätt äger en del i bostadsrättsföreningen samt rätten att bo i din lägenhet. Det betyder inte att du får göra vad som helst, även om friheten är större än för hyresgäster. 
Renovering i bostadsrätt - det här gäller

Kommande regler som vi bevakar inom fastighetsrätt, miljö och energi
Individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten

1 juli 2021 träder nya krav i kraft gällande installation av mätare för värme och tappvarmvatten i lägenheter i flerbostadshus.
Nya krav på IMD

Strängare regler för bygg- och rivningsavfall

De nya lagändringarna syftar till att öka återanvändningen och återvinningen av rivningsmaterial samt att främja ett gott omhändertagande av farligt avfall.
Bygg- och rivningsavfall

 

Insamling av matavfall och förpackningar

Ambitionen om att bostadshus skulle få hämtning av förpackningar och returpapper på samma sätt som för vanliga hushållssopor skjuts på framtiden.
Insamling av matavfall och förpackningar

 

Nya krav på hantering av farligt avfall

Regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen, som innebär att en utökad anteckningsskyldighet trädde i kraft den 1 augusti 2020. Från och med 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Läs mer här

HSB bevakar lagar och regler

HSB har stor erfarenhet i frågor som rör bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning och företräder bostadsrättsföreningar i juridiska frågor. Dessutom bevakar vi kontinuerligt lag- och regelutvecklingen i Sverige och inom EU.