Förråd

Hyra av extra förråd. Vi har ofta lediga förråd om Du behöver!

Inom föreningen har vi ett antal extra förrådsutrymme som kan hyras av bostadsrättsinnehavarna.  Vi har dels två separata förrådshus - A och C - där det finns förrådsutrymme att hyra. I våra bostadshus finns också några förrådsutrymmen som man kan hyra. För att få hyra ett förråd av och hos oss måste man vara bostadsrättsinnehavare i föreningen. Hyr man förråd här och flyttar härifrån lämnar man det hyrda förrådet med automatik. Hyran för förråden är indexreglerade och uppgår fom 2020 till 100 kr per förråd och månad. Vill Du hyra förråd kontakta vår förvaltare Magnus Sjöberg. Du når honom på telefon 0739 533 533 på hans telefon tid 10.00-11.30 varje helgfri vardag- Måndag- Fredag. Han kan då  visa Dig förråden och han ordnar också med kontraktsskrivningen- då all uthyrning av förråd kräver ett hyreskontrakt. Hyran för förråden- debiteras på Din månadsavgiftsavi för lägenheten.

Cykel-barnvagnsförråden i låghusen

I låghusens entréplan finns ett förrådsrum som är till förvaring av cyklar och barnvagnar som används kontinuerligt och är i brukbart skick. Det är således inte tillåtet att använda detta utrymme för förvaring av gamla cyklar och diverse barnvagnar som inte används och som inte är i brukbart skick. Vill man samla och spara dessa cyklar och barnvagnar får man antingen förvara dessa i sitt lägenhetsförråd eller hyra ett förrådsutrymme i våra separata förrådshus. Detta utrymme är inte heller avsett till förvaring av leksaker och diverse sportutrustningar. Dessa får förvaras i lägenheten eller i lägenhetsförrådet –INTE i detta förråd. Dessa förråd som alltså är till för cyklar och barnvagnar som ANVÄNDS regelbundet är kostnadsfria. Flera gånger varje år genomför styrelsen och vicevärden kontinuerliga kontroller av dessa förråd då plockas sånt bort som INTE skall/få förvaras där.