Garage & Parkering

Hyra av garage

Inom föreningen har vi ett antal garageplatser – oisolerade- som vi hyr ut till den som är bostadsrättsinnehavare inom föreningen. Vi har 57 garageplatser och månadshyran för en garageplats är för närvarande 450 kr. Garagehyran debiteras på månadsavgiftsavin för lägenheten. Det finns ett speciellt hyreskontrakt för garagen och det måste upprättas innan man får tillgång till garaget. Det finns också ett speciellt regelverk som talar om vad man får resp, inte får förvara i garaget. Det får t.ex. inte användas som någon form av reparationslokal, bilverkstad eller för förvaring av en massa andra prylar dvs som ett extra förråd eller som lager- eller försäljningslokal utan är till som garage för motorfordon. Man får heller inte förvara bensin och andra brandfarliga vätskor i garaget. Event bensindunk ska förvaras i bilens bagageutrymme. Vi har stor efterfrågan på garageplatser och vi har ett kösystem för de som önskar hyra garage. Vill Du hyra garage kontakta förvaltare Magnus Sjöberg tel. 0739 533 533  så Du kommer med på vänte- kölistan. Han har telefontid varje helgfri vardag Måndag. Fredag kl. 10.00- 11.30

Parkeringar

Som bostadsrättsinnehavare disponerar Du kostnadsfritt en parkeringsplats som tillhör Din lägenhet. Parkeringsplatsen har samma nummer som Din lägenhet. Har Du garage och Din bil står i garaget kan de som besöker Dig använda Din parkeringsplats. Det sker ingen kontroll av de boendes parkeringsplatser från AVARNS sida. Om det är någon obehörig som ställt sin bil på Din parkeringsplats ringer Du AVARN  så kommer de och utfärdar en p-avgift. Kan Du inte parkera Din bil på Din plats ringer Du  AVARN och meddelar samtidigt AVARN registreringsnumret på Din bil och att Du ställer den på gästparkeringen då får Du inga p-böter när du står på gästparkeringsplatsen.

Gästparkering- 24 timmar med  Gästparkeringstillstånd

På området har vi också skyltade Gästparkeringsplatser. Varje bostadsrättsinnehavare får ett speciellt gästparkeringstillstånd- en lapp- som man lämnar ut till sin gäst som sen återlämnar den när besöket är slut. Alla bilar som står på gästparkeringarna och INTE har en gästparkeringslapp i bilrutan riskerar p-böter. Bostadsrättsinnehavarna får Inte parkera på gästparkeringarna. Gästparkeringstillståndet – som är knutet till bostadsrättsinnehavaren – hämtas ut på vicevärdsexpeditionen. Det ska återlämnas till vicevärden när man flyttar från lägenheten.Parkeringstiden på Gästparkeringsplatserna är fom 1 januari 2022 24 timmar. Har Du som bostadsrättsinnehavare blivit av med Ditt Gästparkeringstillstånd kontakta vicevärden. Ditt gamla tillstånd spärras och Du får köpa ett nytt-kostnad 500 kronor. Behöver Du Nytt Gästparkeringstillstånd eller att du inte hämtat ut Ditt. Kontakta förvaltare Magnus Sjöberg tel. 0739 533 533 telefontid varje helgfri vardag Måndag- Fredag kl. 10.00 - 11.30.