Köksfläktar

För få en bra temperatur och luft i din lägenhet är det viktigt att du har inluft och utluft i din lägenhet. Köksfläkten är en viktig del för att utluften i din lägenhet ska fungera. Installera därför aldrig en köksfläkt på egen hand. Risken är att du förstör flödet i husets ventilationssystem om du installerar köksfläkten felaktigt. Kontakta därför alltid vicevärden om du avser installera en ny köksfläkt. Gör inget själv!

I övrigt gäller att föreningen vill att din lägenhet enbart har en köksfläkt i form av en kåpa för centralutsug som ser till att ditt köksos försvinner ut och att utluften i din lägenhet fungerar. Dock anmärker inte styrelsen om du har en kolfilterfläkt. Men kolfilterfläkten får inte anslutas till centralsuget.