Andrahandsuthyrning

Om du inte ska bo i din bostadsrätt under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andra hand under en begränsad period. För att det ska vara tillåtet att hyra ut lägenheten behöver du alltid ha styrelsens medgivande eller hyresnämndens tillstånd. Gör du fel riskerar du faktiskt att bli av med din bostad.

Enligt § 12 i våra stadgar kan styrelsen ta ut en avgift för andrahandsupplåtelsen. Avgiften får högst vara 10 procent av prisbasbeloppet per år. Vid styrelsens möte den 19 april 2021 bestämdes att föreningen tar ut en avgift om 10 procent av prisbasbeloppet per år. Om en lägenhet upplåts under del av året, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Så här går du tillväga:

Ansök skriftligt till bostadsrättsföreningens styrelse om att få hyra ut lägenheten i andra hand. Det räknas som andrahandsuthyrning även om du inte tar betalt. Ange varför du vill hyra ut lägenheten, till vem och för hur lång tid. Om styrelsen inte går med på att du hyr ut ska de meddela dig skälen till sitt beslut. Använd nedanstående bifogade blankett för ansökan om andrahandsuthyrning.

Vilka regler gäller?

Det vanligaste är att man får hyra ut periodvis i sex månader eller ett år. Andrahandsuthyrningar tillåts vanligtvis om det finns skäl enligt bostadsrättslagen och att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas i tid.

Giltiga skäl för uthyrning är:

  • Ålder och sjukdom. Ett skäl som anses godtagbart är om du behöver läggas in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. det spelar ingen roll om du kommer att kunna använda lägenheten igen eller inte.
  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Orten ska ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendligsavstånd, som huvudregel mer än cirka 8-10 mil bort eller med en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.
  • Längre utlandsvistelse. För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den pågå i minst några månader.
  • Provsamboende. Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ett godtagbart skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad lägenhet.
  • Uthyrning till närstående. Att barn eller andra närstående behöver bostad är ett godtagbart skäl, även under en begränsad tid.

Fr.o.m. 1 juli 2014 kan skäl också vara om bostadsrätten är svårsåld på grund av de marknadsförutsättningar som råder.

Även om reglerna för att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand är ganska generösa, så godtas inte alla skäl. Till exempel är det inte godtagbart att hyra ut sin lägenhet av bara ekonomiska skäl, såsom att hyra ut i korta perioder vid semestertider eller för att betala tillbaka lånet på sin bostadsrätt.

Med befogad anledning att vägra samtycke kan vara att en bostadsrättsförening bygger på att medlemmarna hjälps åt med verksamheten och med många som vill hyra ut i andra hand kan föreningen bli lidande.

Om styrelsen avslår din ansökan kan du överklaga till hyresnämnden. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med nyttjanderätten. Då har föreningen rätt att säga upp dig och tvinga dig att flytta.

Skriv kontrakt

Hyresavtal för andrahandsupplåtelse finns att köpa i bokhandeln. Skriv ett hyresavtal med din hyresgäst, även om det är din kompis. Gå tillsammans igenom lägenhetens skick och skriv att lägenheten ska slutstädas så att den ser ut som när du lämnade den. Skriv även att hyresgästen är skyldig att teckna egen hemförsäkring. Ange hur lång tid uthyrningen ska pågå och hur lång uppsägningstiden är. Undvik långa hyrestider – du kanske behöver flytta tillbaka tidigare än planerat.

Tänk också på att:

… du blir hyresvärd till din hyresgäst. Be att få ta del av en kreditupplysning. 
… om hyrestiden är längre än två år – skriv ett avtal där hyresgästen avsäger sig besittningsrätten till lägenheten, för att undvika att hyresgästen får rätt att bo kvar i bostaden när du vill ha den tillbaka. Blanketter för detta finns hos hyresnämnden.