Innegård

Innegården

Flera boende i huset har gjort trevligt utanför sina entréer och njuter i fulla drag under framförallt sommaren.

Några saker att tänka på. Grillning i närheten av luftintaget till Cheers; det vill säga norra ändan av innergården är inte lämpligt på grund av att rök och grillukt tar sig in till restaurangen.

Det är lyhört på innegården och avsluta inte festen för sent. Efter festen tar man bort flaskor och glas.

Töm askkopparna regelbundet. Ta gärna in dem när du inte använder dem.

I det fall loftgången smutsas ner, är du som lägenhetsinnehavare skyldigt att ta bort smuts och fläckar. Loftgången är inte lägenhetsinnehavarens egendom, utan föreningens. Åtgärdar du inte detsamma snarast kan du bli ersättningsskyldig till föreningen.

Bord och stolar får inte placeras så att de hindrar bårtransporter. För att inte hindra snöröjning, ska senast 1 november, möblerna på innergården och loftgångarna tas bort.