Störande grannar

För att få så noggranna uppgifter som möjligt (det kan bli process i domstol om saken), vill styrelsen råda den som störs att följa vissa rutiner:

  1. Notera på ett papper datum, klockslag och typ av störningar
  2. Notera också hur länge störningarna pågår
  3. Är det hög musik från instrument, radio, stereo eller TV? Är det högljutt prat eller gräl?
  4. Är det buller med möbler, slående i dörrar, spring i trappor eller annat?
  5. Är du ensam som störs eller är ni flera hos er. Notera vilka ni är
  6. Ta kontakt med vicevärden.