Parkeringspolicy

Garageplatserna i BRF Borgmästaren i Gävle är avsedda för uppställning av medlemmarnas bilar. Medlemmar i BRF Borgmästaren i Gävle har företräde till garageplatserna och dessa fördelas med en garageplats per hushåll, enligt föreningens upprättade kölista och efter en likabehandlingsprincip.

Endast om det inte finns någon kö kan ett hushåll som är medlem i BRF Borgmästaren i Gävle hyra högst två garageplatser. Villkoret är att den andra garageplatsen är lika angelägen som den första. Denna behovsprövning görs av styrelsen. M.a.o. krävs ett styrelsebeslut för att ett hushåll ska erhålla högst två garageplatser. Om det uppstår en kö till föreningens garageplatser, får hushåll lämna tillbaka den andra parkeringsplatsen till föreningen, efter principen först in först ut. Uppsägningen av det andra hyreskontraktet sker då med en månads uppsägningstid vid ett kvartalsskifte. Man kan alltså inte, som hela tiden gällt i vår förening, säga upp hyreskontraktet till vilket månadsskifte som helst och inte till en månad framåt när som helst.

I BRF Borgmästaren i Gävle finns garageplatser för hantverkare. Om det inte finns någon kö, kan också lokalidkare i huset erhålla garageplatser med samma villkor som för medlemmarna i föreningen. 

Utifrån ovan är prioriteringsordningen följande:
a. För medlem en bil per hushåll
b. En garageplats för bil för hantverkare
c. En parkeringsplats för bil för lokalidkare i huset
e. För medlem högst två parkeringsplatser för bilar per hushåll
f. För medlem som hyr ut sin lägenhet i andra hand får hen också hyra ut sin parkeringsplats till andrahandshyresgästen på samma villkor som hen själv har för sin parkeringsplats.

Andrahandsuthyrning av garageplats kräver tillstånd av styrelsen.

Otillåten upplåtelse av garageplatsen är grund för förverkande av garageplatsen, såvida inte förseelsen kan anses vara av ringa betydelse.