Månadsavgift

Månadsavgiften ska betalas i förskott och senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Allt detta framgår i föreningens stadgar och är således tvingande. Fr.o.m. 1 januari 2024 pausas insättningarna till inre fonden tills vidare.