Månadsavgift

Månadsavgiften ska betalas i förskott och senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Allt detta framgår i föreningens stadgar och är således tvingande.