Vem ska underhålla bostaden

HSBs normala stadgar för bostadsrättsföreningar innebär att ansvaret för underhåll och reparationer är fördelat mellan föreningen och bostadsrättshavaren. Den som har ansvar för en viss del, ska också stå för kostnaderna för underhåll och reparationer.