Infobrev

Infobrevet går ut till alla medlemmar i föreningen för att ge samtliga en god kännedom om vad som händer i området. Infobrevet går ut cirka 10-12 gånger per år. I slutet på varje infobrev får man information om när nästa infobrev kommer ut.