Balkonger/Inglasning

Vill Du glasa in Din balkong måste Du först ansöka om tillstånd hos förvaltare inom HSB. Därefter söks bygglov hos Tyresö Kommun. För det behöver Du i de flesta fall en detaljerad fasadritning som finns att hämta på styrelsens expedition (Sikvägen 47).

Styrelsen har inga synpunkter på vilket inglasningssystem Du väljer så länge inglasningen görs på ett fackmannamässigt sätt.

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för renhållning/skötsel av balkongen såväl sommar som vintertid. Det är inte tillåtet att måla om balkongen i annan än av föreningen godkänd färg. Det är inte heller tillåtet att klä in balkongen med panel eller dylikt och ingenting får placeras på balkongens utsida. Särskilda restriktioner gäller vid borrande i balkongens väggar. Kontakta styrelsen för mer information om Du har frågor angående detta.

Parabolantenn får ej monteras fast på balkongen, varken i golv, väggar, räcken eller fasad. Vid uppsättning av parabol, kontakta styrelsen för vägledning.

Inom föreningen är det inte tillåtet att grilla på balkongen, oavsett vilken typ av grill Du använder. Oset sprider sig lätt till grannar vilket inte alltid uppskattas. Inom området finns flera anordnade grillplatser till de boendes förfogande.

Föreningen kan inte hindra någon från att röka på balkongen. Tänk dock på att Din rökning kan orsaka obehag hos grannar och att din cigarettrök lätt sprids till omkringliggande lägenheter. Det är inte tillåtet att kasta ut fimpar från balkongen. En glödande fimp kan lätt hamna på fel ställe och då utgöra en brandrisk!

Vill Du ha blomlådor på balkongen ska dessa placeras på insidan av balkongräcket!

OBS! Balkongen är en del av fasaden och den ansvarar föreningens styrelse för. Du får inte vidta några åtgärder som innebär att ett föremål förankras på den del av fastigheten som befinner sig utanför din egen lägenhet.