Miljöhus

Inom bostadsområdet finns 5 miljöhus och vi tillämpar sortering för maximal återvinning.

Du sorterar Dina sopor enligt följande:

·Hushållssopor (brännbara)

·Wellpapp, Kartong

·Pappersförpackningar

·Tidningar

·Plastförpackningar

·Glas

·Elektronik

·Glödlampor & Lysrör

·Batterier

 

Från och med hösten 2013 är vår bostadsrättsförening ansluten till den kommunala matavfallsinsamlingen. Det innebär att allt matavfall samlas in av kommunens entreprenör SITA, som i sin tur transporterar matavfallet till SRV Återvinnings AB:s behandlingsanläggning i Huddinge för förbehandling. Därefter rötas avfallet till biogas och av rötresten blir det biogödsel.


I miljöhusen är det inte tillåtet att slänga möbler, kläder, byggavfall, miljöfarligt avfall, kyl, frys, spis eller annat som inte uppfyller ovanstående kriterier.

 

Miljöfarligt avfall, färgrester, byggavfall etc. ska slängas på Kretsloppscentralen i Petterboda. Kontakta styrelsen om Du behöver ett passerkort till denna anläggning.

 

På Tyresö Kommuns hemsida kan Du läsa mer om reglerna för sopsortering och hantering av avfall.

 

 

 

Slarv med sopsortering kostar föreningen onödigt höga summor varje år.