Enhetsmätning el och varmvatten

Du behöver inget elabonnemang när du bor i Gäddan.
Elkostnaden för din lägenhet läggs på månadsavgiften.

Styrelsen har fastställt kostnaden till 1 kr 45 öre per kWh tillsvidare och detta är den enda kostnad vi behöver betala.

Den fasta årsavgiften till Vattenfall betalar vi inte längre.
Avläsning av elmätare kommer att ske var tredje månad = sista datumet i februari, maj, augusti och november. Sedan kommer den förbrukning vi haft för senast avlästa period att fördelas på nästkommande utskickade betalningsavier.
Exempel: Elkostnaden för juni-augusti tas ut på avierna för oktober-december, som då skickas ut i mitten av september.

Bostadsrättsinnehavarna betalar även för sin egen förbrukning av varmvatten. 
För närvarande är kostnaden 75 kr kubikmetern (1/9-2019).
Avläsning sker på samma sätt som för elkostnaden.

På expeditionen kan du få en personlig kod för att kunna logga in på Home Solutions webbsida och där se sin förbrukning och kostnad. De som inte har tillgång till Internet kan höra av sig till föreningens förvaltare på Fastighetsägarna Stockholm för att få reda på er förbrukning.
Tel. Fastighetsägarna: 08-617 76 00
FÖR MILJÖNS SKULL ANVÄNDER VI ENDAST EL FRÅN VATTENKRAFT

Vid utflyttning

 

Vår förvaltare gör en avläsning av dina mätare på utflyttningsdagen. Sedan skickas en faktura på ditt restbelopp till din nya adress.

 

För att kunna kontrollera din förbrukning måste du först registrera dig. Du kan komma ner till expeditionen på ordinarie öppettider och hämta den aktiveringskod du behöver för att kunna registrera dig. När du registrerat dig kan du logga in via www.homesolutions.se

Det användarnamn och lösenord ni registrerar har bara ni tillgång till. Om ni tappar bort ert lösenord kan ni få en ny aktiveringskod, därför är det viktigt att ni registrerar er mail adress.
Länk till registreringssidan finns nedan.

Vill du kontrollera din förbrukning, klicka på nedanstående länk och logga sedan in uppe i högra hörnet.