Grovsopor

Grovsoprum finns på Sikv 53, i stora miljöhuset vid Sikv 32-36 och baksidan av Sikv 31-33. Soprummet är avsett för torra brännbara sopor. Det är inte tillåtet att ställa in byggavfall, kylskåp, frys eller spis i grovsoprummet, dessa skall lämnas på Återvinningscentralen i Petterboda. Sedan en tid tillbaka behöver du ett passerkort för att kunna använda kretsloppscentralen i Petterboda. Kortet kan du hämta hos Tyresö Kommun (Servicecenter).