Fullmakt

Här finns fullmakt att använda vid föreningsstämma.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt har de ändå bara en röst tillsammans. Om en medlem äger fler bostadsrätter i föreningen har denne ändå bara en röst. Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan närstående (=förälder, syskon eller barn) eller annan medlem i bostadsrättsföreningen får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Fullmakt är giltig högst ett år efter utfärdandet. Fullmakt finns att ladda ner här nedan eller för avhämtning på vår expedition!