Andrahandsuthyrning

För att kunna hyra ut Din lägenhet krävs ett godkännande från styrelsen Nedan finns blanketter att ladda hem för att fylla i. När Du fyllt i Din blankett skickar Du den till: Fastighetsägarna (BRF Gäddan), Box 12871, 112 98 Stockholm.

För att kunna hyra ut Din lägenhet i andra hand måste Du ha ett godkännande från styrelsen. Dina skäl kan exempelvis vara att Du ska arbeta eller studera på annan ort, är borta på grund av sjukdom, militärtjänstgöring eller om Du vill provbo med Din partner. Ansökan ska ske skriftligen och innehålla uppgift om skäl för uthyrningen, uppgifter om blivande hyresgäst samt den period uthyrningen avser. Vid byte av andrahandshyresgäst eller vid önskan av förlängning måste ny ansökan lämnas till styrelsen. Styrelsen kan bevilja andrahandsuthyrning om högst ett år, därefter måste Du lämna in en ny ansökan (som då beviljas om högst 6 månader i taget). Detta gäller även om barn, andra släktingar eller vänner bor i lägenheten och ingen hyra tas ut. Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning i enlighet med praxis i hyresnämnden. Tänk på att Du som lägenhetsinnehavare är ansvarig för andrahandshyresgästens boende. Föreningen förbehåller sig rätt till tolkningsföreträde varför det vid tvist är bostadsrättsinnehavarens sak att föra ärendet till hyresnämnden.
Hyresnämndens beslut är överordnat styrelsebeslut.

Från och med den 1 januari 2016 tas en avgift ut av Dig som vill hyra ut i andra hand. Avgiften uppgår till 10% av ett prisbasbelopp (vilket per den 1/12-2015 motsvarar 4 450kr/år).

Nedan finns de blanketter du skall använda. Notera att du förutom ansökan om tillåtelse till upplåtelse i andrahand skall bifoga ett avtal mellan dig och den du hyr ut din lägenhet till.

För mer information gällande uthyrning i andrahand kontaktar Du styrelsen.