Tvättstuga

Det finns 2 tvättstugor i föreningen. Den ena i långhuset 29-45 med ingång på gaveln under 29:an, den andra i hus 57-61 med huvudingång på baksidan. För att få tillgång till tvättstugan krävs att Din blå tagg är kodad för detta. Saknar Du tillgång och vill utnyttja våra tvättstugor kontaktar Du styrelsen.

I varje tvättstuga finns ett antal vanliga tvättrum och en grovtvättstuga.

För att boka tvättrum använder Du de elektroniska bokningscentraler som finns i tvättstugan eller så bokar Du online via vår hemsida - tvättstugebokning. För att kunna boka online krävs användarnamn och lösenord som styrelsen hjälper Dig med. Du kan inte boka flera pass i rad. Har du inte påbörjat ditt tvättpass inom 30 minuter från den tid du bokat så spärras din bokning och passet kan bokas av någon annan.

Följande bokningspass gäller för tvättstugan, Sikvägen 29:

 

 

Bokning sker i 4 timmars pass:

  • 06:00 - 10:00
  • 10:00 - 14:00
  • 14:00 - 18:00
  • 18:00 - 22:00

Följande bokningspass gäller för tvättstugan, Sikvägen 59:

Bokning sker i 3 timmars pass:

  • 07:00 - 10:00
  • 10:00 - 13:00
  • 13:00 - 16:00
  • 16:00 - 19:00
  • 19:00 - 22:00

I denna tvättstuga kan Efterbehandlingsrummer användas 30 minuter extra efter passets slut.

 

 

Ordningsregler i Brf Gäddans tvättstugor

Anledningen till att styrelsen har känt sig tvingad att gå ut med regler är, att vi får in många klagomål från irriterade boende, som inte har lust att städa efter sina grannar.

För att det inte skall råda någon tvekan om när det ”behövs” städas gäller följande alltid när Du använt tvättstugan:

Tvättmaskinerna skall torkas av och eventuella rester av tvätt- och sköljmedel
skall tas bort. (Grannen som kommer efter kan vara allergisk mot ditt tvätt-och sköljmedel).

Torktumlaren skall torkas av och luddfiltret göras rent.

Mangeln skall köras till det läge där mangelduken är helt ute för att undvika,
att den blir fuktskadad. Mangeln skall torkas av.

Bänken skall torkas av .

Golvet skall sopas och våtmoppas efter varje tvättpass

Tvättvagnar och städutrustning får absolut inte tas iväg från tvättstugan.

Givetvis tänker Du på våra allergiker och lämnar Dina husdjur utanför tvättstugans lokaler.

Tyvärr blev det många ”skall” men det har visat sig vara nödvändigt att påminna om detta.

Vi hoppas på ett gott samarbete till allas trivsel.


Brf Gäddan
Styrelsen


Januari 2012