Pensionärsklubben

Alla pensionärer boende i Gäddan, Gösen, Laken, Siken välkomna till Fiskarna. Fiskarna är en pensionärsklubb som bildats på initiativ av HSB. Vi vänder oss till alla boende inom Gäddan, Gösen, Laken och Siken. Ca. en gång i månaden ordnar vi studiebesök, resor till intressanta ställen, julresa med julbord. På tisdagarna spelar vi boule vid tjänlig väderlek. På sommaren träffas vi till trevliga grillkvällar. Vi tar gärna emot förslag om olika aktiviteter. Medlemsavgiften är 150:- per person. Betalas in på plusgiro nr 1541874-2.

I våra miljöhus och i anslagstavlorna i portarna finns styrelsen namngiven med telefonnummer.