Hissar & Hisservice

Samtliga fastigheter inom Gäddan är utrustade med personhiss. Våra hissar kontrolleras och servas av SMW Elevator AB. Regelbundna kontroller och besiktningar utförs enligt gällande normer och lagstiftning. Skulle Du, trots detta upptäcka fel som behöver åtgärdas kan Du kontakta AB Grupplarm på telefon 044 – 10 38 50. Varje hiss är försedd med nödsignal och telefonnummer till jour om något oförutsett skulle inträffa. Du som förälder är ansvarig för att Dina barn inte leker i hissen.