På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Passersystem/Porttelefoni

Porttelefoni

 

Samtliga portar i vår bostadsrättsförening är utrustade med ett elektroniskt låssystem.
Du informerar Dina besökare att vi har porttelefoni och för att komma in i våra portar måste de således knappa in ett av Dig förvalt nummer på porttelefonen.

1.Dina besökare slår in # följt av det telefonnummer Du som lägenhetsinnehavare valt (mobil eller 08+fast nummer).

2. Efter att den boende svarat på ovan angivet nummer öppnar denne porten genom att trycka * på sin telefon. OBS! Be Din besökare att inte rycka i dörren förrän det ”klickar till”. 
Vill Du inte öppna lägger Du bara på luren.

3. Dörren är nu uppställd under ca.10 sek.

4. Vill Du meddela/ändra telefonnummer kan du mejla till brf.gaddan@comhem.se. eller lägga en lapp i brevlådan till expeditionen på Sikvägen 47. Glöm inte att ange Ditt 3-siffriga lägenhetsnummer vid kontakt med oss.  

Taggar

Du som boende använder en s.k. tagg för att komma in. Samtliga taggar är kodade så att man enbart kommer in i de utrymmen som man har behörighet till. Du kan alltså inte använda Din tagg för att ta Dig in i andra portar. Har Du en blå tagg kommer Du däremot in i samtliga miljöhus för att kunna slänga Dina sopor. Röd tagg (även benämnd som barntagg) ger inte tillträde till källare, tvättstugor eller miljöhus. 

Det finns 2 typer av taggar – röd eller blå. Det är ingen skillnad på ljusblå och mörkblå tagg. Har Du exempelvis behörighet till tvättstugan så har Du det på samtliga blå taggar – det finns alltså ingen speciell tagg till tvättstugan. Utöver dessa båda färger så finns även en ny, starkare variant som är svart och som successivt kommer att ersätta de blå taggarna. Den svarta är i stort sett omöjlig att förstöra eller bryta sönder. Vi har även passerkort (kreditkort storlek) som Du kan ha i plånboken eller kreditkortshållaren om Du hellre föredrar det. Med blå tagg kommer Du i alla de utrymmen Du har behörighet till medan röd tagg (även kallad barntagg) ger en begränsad tillgång till port och cykelrum – ingen annanstans.

För ordinarie köp av tagg betalar Du: Blå Tagg – 150 kr Röd Tagg – 100 kr Kort – 150 kr


Du kan också köpa en så kallad ersättningstagg. Då betalar Du en något lägre summa men då krävs att Du har numret på den tagg Du förlorat. Detta för att vi i vårt system ska kunna spärra aktuell tagg och därmed göra den obrukbar.
Pris för ersättningstagg: Blå Tagg – 100 kr Röd Tagg – 50 kr

Beställningen lämnas in på vår expedition, Sikvägen 47. Du kan också mejla in Din beställning till brf.gaddan@comhem.se. Eller besök expeditionen på ordinarie öppettider.
Ange tydligt vad Du vill köpa samt lägenhetsnummer, port och namn.

Dina nya taggar levereras normalt inom ett par dagar i Din brevlåda och kostnaden påförs Din ordinarie avgifts- eller hyresavi.Vi meddelar HSB Ditt köp och kostnaden påförs därefter avgiften/hyran på Din lägenhet. Taggarna levereras inom ett par dagar i Din brevlåda.

Om du flyttar från föreningen kan du lämna över taggarna till köparna.

* * * * * * * * * * * * * * * * *