Passersystem/Porttelefoni

Porttelefoni

 

Samtliga portar i vår bostadsrättsförening är utrustade med ett elektroniskt låssystem.
Du informerar Dina besökare att vi har porttelefoni och för att komma in i våra portar måste de således knappa in ett av Dig förvalt nummer på porttelefonen.

1.Dina besökare slår in # följt av det telefonnummer Du som lägenhetsinnehavare valt (mobil eller 08+fast nummer).

2. Efter att den boende svarat på ovan angivet nummer öppnar denne porten genom att trycka * på sin telefon. OBS! Be Din besökare att inte rycka i dörren förrän det ”klickar till”. 
Vill Du inte öppna lägger Du bara på luren.

3. Dörren är nu uppställd under ca.10 sek.

4. Vill Du meddela/ändra telefonnummer kan du mejla till brf.gaddan@outlook.com eller lägga en lapp i brevlådan till expeditionen på Sikvägen 47. Glöm inte att ange Ditt 3-siffriga lägenhetsnummer vid kontakt med oss.  

Taggar

Du som boende använder en s.k. tagg för att komma in. Samtliga taggar är kodade så att man enbart kommer in i de utrymmen som man har behörighet till. Du kan alltså inte använda Din tagg för att ta Dig in i andra portar. Har Du en grå/svart/blå tagg kommer Du däremot in i samtliga miljöhus för att kunna slänga Dina sopor. Röd tagg (även benämnd som barntagg) ger inte tillträde till källare, tvättstugor eller miljöhus. 

Det finns 2 typer av taggar – röd eller blå. Det är ingen skillnad på ljusblå och mörkblå tagg. Har Du exempelvis behörighet till tvättstugan så har Du det på samtliga blå taggar – det finns alltså ingen speciell tagg till tvättstugan. Utöver dessa båda färger så finns även en ny, starkare variant som är svart och som successivt kommer att ersätta de blå taggarna. Den svarta är i stort sett omöjlig att förstöra eller bryta sönder. Vi har även passerkort (kreditkort storlek) som Du kan ha i plånboken eller kreditkortshållaren om Du hellre föredrar det. Med blå tagg kommer Du i alla de utrymmen Du har behörighet till medan röd tagg (även kallad barntagg) ger en begränsad tillgång till port och cykelrum – ingen annanstans.

För ordinarie köp av tagg betalar Du:
Tagg med behörighet du har rätt till: 300kr
Tagg med endast portbehörighet: 150kr
Passerkort i kontokortsformat: 300kr

Beställningen lämnas in på vår expedition, Sikvägen 47. Du kan också mejla in Din beställning till brf.gaddan@outlook.com. Eller besök expeditionen på ordinarie öppettider.
Ange tydligt vad Du vill köpa samt lägenhetsnummer, port och namn.

Dina nya taggar levereras normalt inom ett par dagar i Din brevlåda och kostnaden påförs Din ordinarie avgifts- eller hyresavi. Vi meddelar vår Ekonomiska Förvaltare Ditt köp och kostnaden påförs därefter avgiften/hyran på Din lägenhet. Taggarna levereras inom ett par dagar i Din brevlåda.

Om du flyttar från föreningen lämnar du taggarna i ett märkt kuvert i vår brevlåda till expeditionen.

* * * * * * * * * * * * * * * * *