Gransätra är medlem i Skärholmens Fastighetsägare

Det är en intresseförening, som samlar ett antal fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Föreningen bildades hösten 2008 och verkar för att stadsdelarna i Skärholmen ska vara trygga, trivsamma och väl fungerande att bo, verka och trivas i. Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete med stadsdelförvaltning och polis. Syftet är att i samarbete utveckla ett långsiktigt trygghetsarbete och höja Skärholmens anseende och status i omvärlden.

För mer info se föreningens webbsida på http://www.skarholmensfastighetsagare.se/