Välkommen till Gransätra

I vår förening finns 153 lägenheter, tvåor, treor och fyror, fördelade på nio huskroppar runt Sörgården, Mellangården och Norrgården. Fastigheterna uppfördes 1964-1965 och fick en ansiktslyftning 1992 då bl.a. balkongerna byggdes om och glasades in. Även entréerna fick en ny utformning.

År 2007 fick vi vår första femrummare, en etagelägenhet, genom att en lägenhet i markplanet byggdes ihop med en lokal i källarplanet och blev en bostadsrätt på 143 m2. Så sent som år 2013 utökades lägenhetsbeståndet med tre nya bostadsrätter i markplan, alla med uteplatser.

I föreningen har vi tillgång till bastu, biltvätt och föreningslokal samt en övernattningslägenhet. Vi har även ett väl fungerande bredbandsnät. Uppvärmningen sker via fjärrvärmenätet.

Är man intresserad av trädgårdsskötsel, finns möjlighet att för en billig penning hyra en egen odlingslott inom området - om nu inte gårdarnas rabatter och växtlighet ger tillräckligt utlopp för  blomsterintresset. Vi har en välordnad miljöstuga med fyndhylla och "bibliotek".
I samarbete med Stockholms kommun erbjuds vi kompostera matavfall, som omvandlas till biogas.

För biluppställning har vi tillgång till garage eller p-platser med eller utan el-uttag.

Från Gransätra är det promenadavstånd till Skärholmens shoppingcenter, till fina skogsområden och till Mälarens stränder.

Läs mer om vårt närområde