Enhetsmätning av el & individuell varmvattenmätning

I Gransätra tillämpar vi s.k. enhetsmätning av elförbrukningen. Det gäller såväl lägenheter som lokaler.
Användningen av varmvatten debiteras individuellt per lägenhet. För lokalerna inkluderas varmvattenkostnaden i månadshyran.

Elförbrukningen
Enhetsmätningen betyder att det är föreningen som ansvarar för upphandlingen av el för samtliga medlemmar och hyresgäster. Fördelen med systemet är att vi tillsammans är en större elupphandlare än vad varje enskild medlem kan bli. Lägenheternas verkliga el-förbrukning avläses var tredje månad. Kostnaden för förbrukningen och den rörliga nätavgiften slås därefter ut och debiteras på avgiftsavierna från HSB. 

Eftersom priserna varierar snabbt följer vi kontinuerligt utvecklingen, byter elleverantörer och omförhandlar avtalen för att få de förmånligaste utfallen.

Individuell varmvattenmätning
I varje lägenhet finns mätare som avläser åtgången av varmvatten från dusch, badrum och kök. Syftet är detsamma som med mätningen av elförbrukningen; varje medlem ska själv kunna följa och påverka sin användning. Systemet är dessutom rättvist genom att man bara betalar för den egna förbrukningen. Faktureringen sker via HSBs avgiftsavier; periodiciteten är densamma som för elen. 

Kvartalsrapporter

  • Du kan själv avläsa förbrukningen från respektive källa -  dusch, badrum och kök.
    Du kan själv avläsa förbrukningen från respektive källa - dusch, badrum och kök.