Fastighetsförvaltning

I Gransätra har vi avtal med ett antal fasta entreprenörer för städning, trädgård, fastighetsskötsel samt fastighetsförvaltning.

Fastighetsskötsel
Vår fastighetsskötare heter FSS Fastighetsservice AB.
De kan kontaktas alla vardagar mellan 08.00 - 16.00 genom att
ringa 08-6579090.  Du kan dessutom alltid skicka e-post till felanmalan@ffs.se eller gå in på deras hemsida: fss.se.

Fastighetsförvaltare 
Föreningen köper tjänster från HSB för att stödja styrelsen i vissa delar av Gransätras förvaltning. Det gäller främst inom områdena underhållsplaneringen och upphandling. Vår fastighetsförvaltare från HSB är Julia Farag.  

 

Städning
Våra fasta städare är anställda av "K-Service
". 

Vi har även ett avtal med "Söderbergs Mattleasing AB", som tvättar och byter våra entrémattor.

Trädgård 
Gransätras rabatter sköts av 
Samhall AB.

I entreprenaden ingår beskärning av buskar liksom allmän skötsel av våra gårdar samt snöröjning på vintern.