Låssystem & taggar

Vårt låssystem består av nyckeltaggar/brickor och en porttelefon i varje port. Taggarna låser upp porten, tvättstugorna och våra gemensamma lokaler. Porttelefonen är kopplad till ditt telefonnummer så att du kan släppa in gäster. Nyckeln till din lägenhetsdörr är ditt eget ansvar. När du flyttar ut ska du lämna alla dina nycklar och taggar din den nya ägaren.

Styrelsen hanterar all administration av låssystemet för portar och gemensamma lokaler.

Taggar
När du flyttar in i föreningen får du 3 taggar som du använder till att öppna porten, tvättstugan och andra dörrar i våra hus. Om du råkar tappa bort en tagg eller vill ha en extra tagg kostar den 60 kr. När en tagg går sönder får den en ny utan kostnad. 

På sidan Kontakta styrelsen kan du skicka iväg ett meddelande och beställa en ny tagg (glöm inte ange ditt för- och efternamn, adress och ditt lägenhetsnummer). Lägenhetsnumret är tresiffrigt och du ser det högst upp till vänster på utsidan av din lägenhetsdörr. Du kan också gå till föreningslokalen på Husarvägen 21 19.00-20.00 sista måndagen i varje månad när styrelsen har måndagsöppet. Du ser vilkan datum vi har öppet på sidan Måndagsöppet i föreningslokalen.

Porttelefon
När du flyttar in meddelar du styrelsen vilket namn du vill ska visas i sökkatalogen på porttelefonen och vilket telefonnummer som den ska vara kopplad till. Porttelefonen kan bara kopplas till ett nummer, men det går bra med både mobilnummer och fasta telefonnummer. Kontakta styrelsen om du vill att porttelefonen ska kopplas till ett annat nummer.

Porttelefonen är påslagen hela dygnet, men mellan 21.00 och 07.00 är funktionen för att välja namn i telefonlistan avstängd. Då måste du känna till telefon-/mobilnumret som personen du vill nå använder till porttelefonen.