Bygga om & renovera

Om du ska göra mindre förändringar i din lägenhet behövs inget godkännande från Hackspettens styrelse. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket utan att meddela styrelsen. Mer omfattande förändringar däremot kräver styrelsens tillstånd.

Tänk på att våra rör nyligen blivit renoverade med relining och att det därför finns några saker du måste tänka på - speciellt vid renovering av badrum. Läs mer om det nedan.

Om du vill renovera badrummet, ta ner en vägg eller dra nya vattenledningsrör i kök eller badrum behöver du tillstånd från styrelsen. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter i gång. Tänk också på att ta hänsyn till de som bor runt omkring dig vid bullerstörande arbeten i lägenheten.

Renovering efter relining
Ska du göra renoveringsarbete där du byter/flyttar en golvbrunn, kopplar in ett nytt avloppsrör, byter golvmatta eller monterar en ny anslutningspunkt till ett relinat rör? Då finns det några punkter du behöver ta hänsyn till för att inget ska gå snett och i värsta fall förorsaka vattenskada. På sidan Föreningsdokument hittar du filen Drift- och skötselinstruktioner efter relining där du kan läsa vad du behöver tänka på och vilka åtgärder som måste vidtas.

Balkonger, inglasning och markiser
Vill du glasa in din balkong behöver du tillstånd av föreningens styrelse samt oftast även bygglov från kommunen. Du behöver även godkännande från styrelsen för att installera markis samt placera balkongskydd. Alla typer av åtgärder på fasaden kräver godkännande från styrelsen.

På sidan Underhåll hittar du information om olika sorters renoveringar samt om det är du eller föreningen som har ansvaret.

Mer information
På Upplands Väsbys kommuns webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för bygglov.