Sophantering

Här hittar du information om hur vi hanterar hushållssopor, grovsopor och papperskorgarna på gårdarna.

Hushållssopor
Vi har fem underjordsbehållare för hushållssopor på våra två gårdar. På stora gården hittar du dem på Hagtornsvägen 2 samt på Holmvägen 40 och 54. Lilla gårdens behållare finns på Hagtornsvägen 1 och Holmvägen 38. Du låser upp behållarna med din lägenhetsnyckel. 

Papperskorgarna
Släng inte hushållssopor i papperskorgarna på gårdarna. Dom blir snabbt överfulla och drar till sig möss och råttor etc.

Grovsopor
Vi har inget kretsloppsrum eller grovsoprum. För allt avfall (förutom hushållssopor) hänvisar vi till SÖRAB bredvid brandstationen i Smedby. Mer information om SÖRAB, vilket avfall de tar emot och öppettider hittar du på deras webbplats.