Brandsäkerhet

Vårt hem är vår trygghet och kanske vår allra viktigaste plats. Samtidigt är bostäder vår vanligaste brandplats. Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla andra byggnader sammanlagt. Därför är det några saker vi behöver tänka på.

Om det brinner i trapphuset

Stoppa branden och se till att alla dina saker är inne i lägenheten. Trapphuset ska vara fritt från tidningar, barnvagnar och kartonger och annat. Om det börjar brinna sprids elden snabbare och bildar giftig rök. Se också till att dörrar till källare och vind är låsta. Blockera inte trapphuset.  Ambulans och räddningstjänst måste kunna komma fram.

Kom ihåg att branddörren i källaren alltid måste vara stängd. Den stoppar giftig rökgas. Vid dödsfall i och med brand är det oftast rökgasen som dödar. Det räcker med 2.3 andetag rökgas för att förlora medvetandet. 

Om det brinner i din lägenhet – stäng din ytterdörr och ta dig ut. Då stänger du in branden.

Om det brinner i någon annans lägenhet och det finns rök i trapphuset – stanna i din lägenhet och ring 112. Vänta i lägenheten tills räddningstjänsten kommer.

 Vad behöver du ha hemma?

  • Brandvarnare
  • Brandfilt för att släcka mindre bränder
  • Brandsläckare, A-klassad pulversläckare på 6 kg 

 
Läs mer om brandsäkerhet i hemmet på Brandskyddsföreningens webbplats.