El & enhetsmätning

Vi har enhetsmätning av elförbrukningen. Det betyder att vi har en gemensam upphandling av elen, men den mäts och debiteras individuellt per lägenhet.

Genom enhetsmätningen får vi ett bättre pris per kWh eftersom vi agerar som en stor kund samtidigt som det enskilda hushållet inte behöver något abonnemang (ingen abonnemangskostnad). Du betalar alltså bara för den el du förbrukar.

Mätningen utförs av HSB:s samarbetspartner Home Solution och du debiteras för din förbrukning via avgiftsavin. Debiteringen har ett kvartals eftersläpning och det innebär att den "aktuella" månadsförbrukningen på avin avser tre månader tidigare. 

När du flyttar in: du behöver inte göra någon anmälan. Debiteringen följer lägenhetsnumret automatiskt.

När du flyttar ut: du behöver inte säga upp något abonnemang. Men det kan vara lämpligt att meddela den nya ägaren att debiteringen de första tre månaderna egentligen avser tidigare ägares (din) förbrukning.