Störningsjour

Att bo i lägenhet innebär att du har grannar nära inpå. Våra hus dessutom något lyhörda. När du blir störd handlar det oftast om oförstånd, grannen som spelar musik har inte tänkt på hur högt det är och att klockan blivit mycket. När något känns störande kommer du ofta långt med ett samtal och vanligt sunt förnuft. Om det inte hjälper kandu förstås kontakta störningsjouren.

Gör så här när du blir störd: 

1. Ring eller knacka på hos grannen och prata med hen
    (ta med dig en granne/vän om det känns obehagligt att gå dit själv).

2. Om problemet kvarstår kontaktar du vår störningsjour

Störningsjouren gäller för störning som sker mellan 18.00 och 06.00.

Telefon dygnet runt: 08-519 315 21


När du kontaktar störningsjouren uppger du:

  • ditt fullständiga namn
  • din gatuadress
  • telefonnummer
  • lägenhetsnummer (tresiffrigt nummer på utsidan av din lägenhetsdörr)
  • varifrån störningen kommer (adress och lägenhet)
  • typ av störning (hög musik, bråk med mera).


Alla störningsärenden hanteras konfidentiellt och ditt namn lämnas inte ut till den som stör, men du kan inte göra en anonym anmälan. 

Under punkt 19 i våra trivselregler kan du läsa vad som gäller vid störning.

Om vår störningsjour
Vi anlitar Säkerhet och ordningsbevakning AB (SOB) för vår störningsjour. De är bland annat certifierad säkerhetspartner till SOS Alarm.