Trädgårdarna

Gårdarna är oerhört uppskattade. Vi ska alla kunna samsas på gårdarna och trivas tillsammans. Det är därför nödvändigt med några enkla regler som gäller för alla medlemmar och boende i Brf Kalkonen.

Skräp
Plocka ihop skräp efter dig och släng ihopknuten påse bland hushållssoporna.

Fimpar
Släck dem ordentligt och kasta dem bland dina hushållssopor. Lämna inte kvar fimpar - inte ens i askkopp eller burk.

Fester
Många lägenheter har fönster enbart mot gården. Det är samma regel vad gäller störande ljud inomhus som utomhus. Det ska alltså vara tyst efter kl 23:00.

 

Husdjur
Husdjur får gärna vara på gårdarna men de får inte rastas, de får inte lämnas utan tillsyn och de måste vara kopplade. Det är förbjudet att mata eller lämna mat till vilda djur eller fåglar.

 

Förbokning av möbler
Ingen förbokning av möblerna är tillåtet. Först till kvarn gäller. Placerar du om möblerna för fest, ställ också tillbaka dem på sina platser efteråt!

Grillning
Använd i första hand de fasta murgrillarna som finns på varje gård. Använder du egen grill ska den vara placerad så att rök och matos inte stör grannarna. Det är absolut förbjudet att placera grillen på grusgångarna vid husfasaden, vid ett öppet fönster eller under ett tak. Använder du engångsgrill får dessa inte glömmas kvar utan ska slängas efter att de har svalnat. Egen grill får inte förvaras inne på på gården.