På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Tvättstugor

Vi är gemensam ansvariga för tvättstugorna så vi vill uppmana medlemmar att ta väl vara på utrustningen och lokalerna så håller vi nere kostnaderna.

Det finns totalt sju tvättstugor i föreningen, fördelade på kvarteren Kalkonen, Påfågeln och Silverfasanen. Du kan tvätta i valfri tvättstuga i ditt kvarter. Tvättstugorna är bokningsbar alla dagar mellan klockan 07.00 och 22.00. Observera att automatmaskinerna endast får användas till normal hushållstvätt. Mattor, filtar, överdragskläder och dylikt tvättas i grovtvättmaskinen (finns en i varje kvarter). Tvättstugorna är belägna i källarplanen på:

Kv. Kalkonen: Lindhagensgatan 65, Gyllenborgsgatan 12 och Kristinebergsvägen 3
Kv. Påfågeln: Gyllenborgsgatan 11 och 13
Kv. Silverfasanen: Creutzgatan 13 och Geijersvägen 10

Bokning
Bokning av tvättid görs via de digitala tavlorna som sitter i anslutning till varje tvättstuga, via webben http://kalkonen.punctumlas.se eller via appen Aptus Home.

Webb-bokning

  • Användarnamnet är ditt lägenhetsnummer och ska bestå av en kombination av siffror och bidnestreck om totalt 13 tecken, exempelvis 99-4015-X-XXX
  • Lösenordet första gånger du loggar in är desamma som ditt användarnamn

Lägenhetsnumret hittar du på din hyresavi från HSB.

Bokning via appen

  • Ladda ner appen Aptus Home utgiven av Aptus Elektronik
  • Första gånger du loggar in måste du kopiera in http://kalkonen.punctumlas.se/bookingservice/bookingservice.svc/ i fältet url to booking service
  • Därefter loggar du in med samma uppgifter som du använder till webb-bokningen, dvs användarnamnet är ditt lägenhetsnummer följt av ditt valda lösenord.


Tillgång till tvättstugan
När du bokat tvättid kommer du in i tvättstugan från och med klockslaget då ditt tvättpass börjar. Tvättmaskinerna skall vara tömda när tvättpasset är slut. Du har sedan tillträde och får använda torktumlare och torkskåp fram till och med 60 minuter efter avslutad bokning.

Aktivera din tid
Du måste aktivera ditt tvättpass inom 30 minuter från och med klockslaget då ditt tvättpass startar. Du aktiverar tvättpasset genom att låsa upp dörren till tvättstugan med din nyckelbricka. Annars försvinner din bokning och möjlighet ges för annan medlem att boka och använda tvättpasset. 

Exempel:
Du har bokat tvättpasset 10.00 - 13.00.

Tid du har rätt att nyttja tvättmaskinerna: 10.00 - 13.00
Tid du har rätt att nyttja torkskåp och torktumlare: 11.00 - 14.00
Tid du kommer in i tvättstugan med din nyckelbricka: 10.00 - 14.00
Tid du måste aktivera ditt tvättpass för att inte bokningen ska försvinna: 10.00 - 10.29   

Vad gör jag om jag inte kommer in?
1. Logga in på bokningstavlan och säkerställ att du bokat rätt tvättstuga
2. Vänta i 10 minuter. Det händer att systemet går ner och sedan startar om automatiskt.
3. Om du är säker på att du gjort rätt och ändå inte kommer in tar du kontakt med vår Fastighetsskötare (se uppgifter under kontakt) alternativt besöker Fastighetsskötaren under mottagningstid.

Felanmälan
Är det något som inte fungerar? Gör en felanmälan till fastighetsskötaren, informera om felet samt tvättstugans adress och vilken maskin det gäller. 

Rengöring
Det är viktigt att vi tar gemensamt ansvar och städar efter vår tvättid . Torka av maskinerna,  ta hand om utspillt tvätt- och sköljmedel och töm luddfiltret i torktumlaren.

Kvarglömda kläder
Föreningen har inget ansvar för kvarglömda kläder utan slängs vid kommande städning.

Bruksanvisning för grovtvättmaskinen
Grovtvättmaskinen är en halvautomatisk maskin. 

1. Fyll på med varmvatten från kran till lagom nivå (mätare finns på sidan och du kan även titta in i maskinen medan du fyller på.
2. När det är klart stänger du och kopplar på motorn. (Maskinen byter själv riktning på rotationen)
3. Troligen måste du värma ytterligare om du vill ha 60 grader eftersom kranen ger max 45-55. STÅ KVAR tills det blivit 60 grader (Ta med läsning! Vatten kräver mycket energi för att bli varmt.).
5.Tvätta den tid du tror behövs.
6. Töm vatten med vredet, för hand. Skölj med kallvatten på samma sätt.
7. Stoppa maskinen manuellt. För att kunna öppna trumman måste du chansa och gissa var luckan hamnar när du öppnar!
8. Centrifugera. OBS! Om det är tungt (det är det oftast) måste tvätten läggas helt centriskt!
Lycka till! (Det behövs fösta gången!)

OBS! Glöm inte stänga av värmen när rätt temperatur uppnåtts!