Besiktning av Ventilationsprojektet, 20-21 april

27 mars 2021 Nu är datum bestämt för besiktning av Ventilationsprojektet.

 

Allt är klart förutom ett par åtgärder av fönsterkarmar som kommer att göras vid varmare väder. För de lgh som har fortsatt undertryck pågår planer för utredning och åtgärder. För de två lgh som inte har ventilation i badrum kommer det snart aviseras om vidare försök att lösa detta. Fönsterkarmar, undertryck och badrumsventilation kommer besiktigas när de är klara.

 

Tis-ons 20-21 april kommer allt övrigt arbete i projektet att besiktigas av en oberoende besiktningsman från DITAB AB. Alla lgh ska besiktigas med avseende på installationer och åtkomst till lgh måste alltså ges (antingen att man är hemma eller lämnar nyckel enligt avisering). Avisering görs nästa vecka, vecka 13.

 

Tack på förhand för att ni ser till att åtkomst till er lgh är möjlig dessa datum.

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen