Uppdatera kontaktinformation

17 februari 2021 Styrelsen har under de pågående fastighetsprojekten upplevt problem med att komma i kontakt med en del medlemmar då deras kontaktinformation inte varit uppdaterad.

Detta skapar extra arbete för styrelsen och kan innebära förseningar på projekten. Det vore således bra om alla boende kan kontrollera att deras kontaktinformation finns tillgänglig och är uppdaterad på HSB portalen.

Detta gör man genom att logga in på ”Mitt HSB” och gå in under ”Min profil”. Där kan man fylla i e-post och telefonnummer.

Portalen: mitthsb.hsb.se

Hälsningar
Styrelsen