Information om besiktning

27 april 2021 BRF KRISTINEBERGSHÖJDEN INFORMERAR OM BESIKTNINGEN AV VENTILATIONSPROJEKTET

Nu är besiktning gjord i alla lgh där besiktningsmannen gavs tillträde (övriga lgh kommer aviseras igen inom ca 2 veckor). Besiktningsmannen (från Ditab AB) är positiv till de åtgärder som föreningen hittills tagit angående ventilationen. Hans besiktningsprotokoll kommer att leda till åtgärder i de lgh där anmärkningar identifierats, och de lgh det gäller kommer att aviseras inom en snar framtid.

Om ni har några frågor så hör av er till Styrelsen via mail, brfkristinebergshojden@hotmail.com

Vänliga hälsningar,

Styrelsen