Återkoppling undersökning Ventilation/Värme

11 januari 2023 Information angående värme och ventilation den 23 december 2022

Här kommer lite information angående ventilation och värme i OH4 och OH6.

Vi i Styrelsen har tidigare bett er boenden att informera Styrelsen om de problem som upplevs kring ventilationen och värme.

Utifrån den information som vi fick in valde vi ut 10 boenden att besöka (19 december 2022).

Andreas M och Catarina L (fastighetsansvariga i Styrelsen) besökte lägenheterna för att dels mäta temperaturen på de fasta radiatorerna samt mäta och eventuellt justera luftflöden i kök och badrum.

Vi identifierade olika brister i lägenheterna, varav vissa justeringar inte kunde göras på plats och Styrelsen kommer adressera problemet direkt med de berörda lägenheterna med hjälp av tredje part där det behövs.

Gemensamt för merparten av lägenheterna som vi besökte var att de små elementen (oftast placerat vid balkongen) underpresterar och är kallare än vad som är förväntat.

Vi i Styrelsen kommer se över dessa element som en del av vårt fokus på värme under 2023, där vi har planerat för underhåll av värmeundercentral, radiatorventiler och termostater.

I de fall era element är kalla så föreslår vi att ni börjar med att lufta era element och skulle inte det fungerar så felanmälan dem till HSB och be dem att “motionera termostaten”.

Styrelsen kommer under jul och nyår att ta julledigt, och har vårt nästa möte planerat för den 10 januari och hoppas då börja planera för värme-projektet 2023.

Tack för ert tålamod och vi förstår att det är problematiskt att det blir så pass kallt i vissa lägenheter men vi hoppas på att så snart som möjligt kunna påbörja att se över värmen i huset och göra de förbättringar som krävs.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Brf Kristinebergshöjden