NYHETSBREV för BRF KRISTINEBERGSHÖJDEN 2021

14 mars 2021 Hej alla föreningsmedlemmar! Nedan kan ni läsa er till om vad som pågår i huset.

Ventilationsuppdatering

Det planerade arbetet med ventilationen är nästintill klart. Vi är just nu i kontakt med företag som kan göra OVK och entreprenadbesiktning av arbetet (som är fristående från entreprenören VVK AB som utfört jobbet). Under kommande veckor kommer vi att träffa dessa för val och kort därefter avisera er om besiktningen. Utredningar av lägenheter med fortsatt undertryck samt tillkommande felanmälningar i sent skede i entreprenaden har orsakat att vi inte kunde hålla den ursprungliga tidplanen. Fortsatt utredning av de lägenheter med undertryck som konstaterats kommer att aviseras. Vi ber er därför om tålamod då vi kommer att behöva be om er nyckel ytterligare en gång, eller två. 

Muren och dränering

Projektet muren och dränering har också haft framsteg. Under januari 2021 fick vi in anbud från fyra tillfrågade entreprenörer och har haft februari 2021 på oss för utvärdering och nollning av anbud med hjälp av projektledare Oscar. Planen är att välja entreprenör i vecka 10-11 och uppstart av arbetet 4 veckor därefter (början på April). Arbetet planeras att pågå i 3-4 månader. Arbetstider för bullrande arbeten är satt till 8-16 och förväntningen är att bullrande arbeten sker framförallt mellan 3-6 veckor totalt när muren ska rivas och schaktning pågår. Ni kommer löpande få information om vad som händer och hur ni kan tänkas bli påverkade under entreprenadtiden. 

Värmeutredning

Som många har påpekat har det upplevts att det är kallare i lägenheterna och huset, en del till följd av att vi har mer tilluft i huset nu. Vi har gjort en värmeutredning på 12 lägenheter och deras radiatorer. Den tyder på att ventilerna och vreden har nått sin livslängd och måste bytas ut. I samband med balkongbygget installerades nya element och dessa har vi märkt varierar från lägenhet till lägenhet i storlek och effektivitet. Det gör det svårt att få en övergripande bild och vi måste hantera varje lägenhet enskilt. Vi håller på att sammanställa en plan och utredning som vi kan lämna över till nästa årsstyrelse för vidare arbete med värmefrågan. 

Tvättstugeservice

I början på året tecknade vi avtal med HSB drift och underhåll för årlig service av våra maskiner i tvättstugorna. Denna kommer att ske inom kort och det kommer aviseras vid tvättstugorna när detta sker. Vänligen försök att hålla utkik och hålla tider öppna de dagar de är här (vardagar 7-17). Ni som bokar tid på kvällar och helger behöver inte ta hänsyn till detta.

Renoveringar och informationsblad till nya 

Under 2020 har vi haft pandemi och rekordmånga överlåtelser, över 20 st lägenheter har fått nya ägare och vi välkomnar alla dessa extra mycket. Det har också varit ett år där många passat på att renovera hemma. Det är självklart bra att ni vill ta hand om era lägenheter och åtgärdar det som blivit gammalt. Vi håller på att se över informationen gällande renoveringar på hemsidan då vi upplever att många frågor kommer till oss. Ett informationsblad till nya medlemmar som flyttar in hos oss är snart klart och kommer att delas ut till nyinflyttade men också anslås på hemsidan, i entréerna och på FB. 

Vårstädning

Med tanke på entreprenaden för muren och dränering kommer vi inte att ha någon vårstädning i år utan det blir istället en höststädning i våra gemensamma utrymmen. Vi skulle uppskatta om vi fick hjälp med att bära ut balkongmöbler från vårt styrelserum. 

Stämma 4 maj 2021 

Vi planerar att årsstämman hålls 4 maj 2021. Vi vill avisera er att om ni har några motioner att lämna in till stämman kan ni göra så till och med sista mars 2021 (se stadgar §15) genom att maila in dessa till styrelsemailen, brfkristinebergshojden@hotmail.com. Stämman kommer att troligtvis ske på samma sätt som föregående år, en hybridstämma med både digital och fysisk närvaro. Vi kommer att försöka minska på den fysiska närvaron så långt det går och prioriterar de medlemmar som inte har möjlighet att delta digitalt. Vi kommer självklart att följa Folkhälsomyndigheternas riktlinjer och ni kommer få information via kallelsen som går ut några veckor innan stämman. 

Rökning

Rökning är inte tillåtet på balkongerna om det stör dina grannar, ej heller i trapphus, hiss, källare eller andra gemensamma utrymmen.

Valberedningen informerar 

Valberedningen har påbörjat arbetet med att ta fram förslag på styrelseledamöter och suppleanter till föreningens styrelse, inför föreningsstämman. För dig som undrar mer om hur styrelsearbete fungerar i en bostadsrättsförening vill vi tipsa om att HSB Stockholm nyligen skickade ut ett nyhetsbrev med länk till en gratis digital föreläsning på ämnet. På HSB Stockholms Youtube-kanal finns flera föreläsningar/kurser. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen - tveka inte att kontakta valberedningen (Emma Bålman och Matthias Baudach)! Kontakt: valberedning.brfkristinebergshojden@hotmail.com. Vi hörs! 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen 2020/2021