Viktig information från Jarlabergs Samfällighetsförening avseende våra ladd platser i garagen

01 juli 2024

Styrelsen avser att under hösten se över hyresavgiften för laddplatserna i förhållande till alla kostnader relaterat till dessa platser och lokal marknadsanpassning. Även möjligheterna att öka ladd kapaciteten från 3,5 till 7 kWh som en del av detta kommer ses över.

Styrelsen har tillsammans med HSB uppmärksammat att många hyresgäster på ladd plats inte innehar en laddbar bil och att många av dessa är ovilliga att byta till en annan parkeringsplats trots att man inte har laddbehov. Kön för att byta till en laddplats för de som behöver laddmöjlighet är mycket lång i dagsläget och många har köat väldigt länge.  

Med hänsyn till detta och om ingen bättre fördelning av laddplatserna sker i den närmsta framtiden, har styrelsen för avsikt att revidera avtalen för ladd platserna med att det kan bli obligatoriskt att endast laddbar bil får parkera på dessa platser, samt konsekvenser om man inte uppfyller dessa krav.

Investeringen av ladd platserna har finansierats av föreningarna och egna hem i  Jarlaberg för att tillgodose ladd behov till våra boende i området som valt ett  miljövänligare alternativ och styrelsen kommer att arbeta för att detta skall uppnås i möjligaste mån. Fram tills dess uppmanar styrelsen de hyresgäster som står på ladd plats med bensin/diesel bil att antingen skaffa en el/hybrid bil eller byta till en annan parkeringsplats utan ladd box via Mitt HSB i det nya digitala köhanteringssystemet.

För er som sedan långt tidigare anmält intresse att byta från ladd plats till annan  garage plats och ännu inte fått ett bytes erbjudande från HSB, så fortsätter det arbetet under nästkommande månaderna. 

Vid frågor vänligen kontakta: garage@jarlabergsf.se