#8 - 2024 Stamrensning av spillvattenrör skjuts upp

14 juni 2024
Bild på pausknapp

Vi har bett Nacka Drift & Skötsel (NDS) att skjuta upp tillfället för stamrensning av spillvattenrör.

Med tanke på att många planerar att resa bort nu under sommaren och att detta kan påverka arbetet negativt har vi valt att skjuta  fram arbetet till hösten.

Vi återkommer längre fram med information och nya datum. 

En avisering kommer även att gå ut från Nacka Drift och Skötsel ca 2 veckor innan genomförandet så du hinner planera huruvida du vill närvara eller upplåta nyckel för dem att göra åtgärden om du inte kan närvara.

 

Med vänliga hälsningar Mårdens styrelse