Återvinning

Hantering av återvinning och avfall i Minneberg behöver vi sköta med omsorg och vara noga med att sortera rätt. Felsortering är kostsam och drabbar i slutändan dig som boende. Likaså är det viktigt att du tar ansvar för att forsla bort sådant som inte tas om hand här i Minneberg.

Hushållssopor (s k restavfall) i sopnedkastet

Sopnedkast för hushållssopor/restavfall finns på varje våningsplan. Soporna ska förpackas väl innan de slängs i sopnedkastet. Vätska som rinner ur soppåsen kan förorsaka lukt och ohyra.

Förpackningsmaterial i miljöhuset

Miljöhuset ligger med egen ingång från gatan vid infarten till Minneberg söderifrån. Dörren öppnas med nyckelbricka. Miljöhuset är avsett för enklare insamling och sortering av förpackningar. Speciella kärl finns för bl.a. pappersförpackningar, wellpapp, plast, glas och metall. Det är inte tillåtet att ställa in stora grovsopor, vitvaror, möbler etc. i miljöhuset. Miljöhuset är till för oss boende som en extra – ganska kostsam – service. Läs mer på anslaget utanför miljöhuset angående vad som får slängas där.

Miljöhuset är öppet kl. 07.00 – 21.00 varje dag. Det är inte tillåtet att lämna skräp utanför dörren.

I miljöhuset vid panncentralen finns det kärl för att återvinna följande typer av förpackningar. Följ instruktionerna på skyltarna,

• Förpackningar av plast
• Förpackningar av papper och kartong inkl. wellpapp
• Förpackningar av metall OBS! Endast förpackningar av metall, inte all slags metallskrot
• Förpackningar av ofärgat glas
• Förpackningar av färgat glas
• Brännbart material

Tidningar, elektronik, batterier och glödlampor i Miljörummen

I miljörummen (tidigare kallade Returpappersrum) på Svartviksslingan 49 och 51 kan man slänga följande:

• Tidningar (OBS! endast tidningar inga andra förpackningar av papper o kartong)
• Mindre elektronik och elektriska apparater
• Batterier
• Glödlampor
• Lysrör

Papper och plastkassar får inte slängas i miljörummet. Ragnsells har av arbetsmiljöskäl sagt nej till detta. Dessa slängs i miljöhuset.

Kompost i komposten

Bredvid miljöhuset finns en kompost. Komposten ska endast användas för trädgårdsavfall såsom växtrester. jord från blomkrukor etc.

Textilinsamling / Klädinsamling

I miljöhuset finns textilinsamling i samarbete med Human Bridge. I behållaren kan du lämna begagnade kläder, plagg, underkläder, sängkläder, handdukar, hushållstextilier. Endast hela skor (om möjligt i par och hopknutna) hattar, filtar, handväskor, bälten, accessoarer. 

Det går för närvarande inte att lämna mattor, mattrester, madrasser, blöta och/eller starkt nedsmutsade textilier, trasiga skor, små tygrester, skrädderiavfall, textilproduktionsavfall t.ex. tillskärningsrester, trasiga paraplyn, trasiga regnkläder (består av plastmaterial) eller trasiga skinnkläder (organisk hud), resväskor, korgar, kuddar, täcken, förpackningsmaterial, övriga uppenbart icke textila materialslag. Metoder för hantering av denna typ av textil saknas för närvarande. 

Matavfall i matavfallskärlen (gäller endast Brf Sandvik)

Sedan 2019 sorterar Brf Sandvik ut matavfall i matavfallspåsar avsedda för detta i egna kärl ovanför halvcirkeln 110-112. Påshållare och matavfallspåsar får du som boende utan kostnad. 

Återvinning och avfall vi inte hanterar i Minneberg

Det som vi inte hanterar här in Minneberg är det ditt ansvar att se till att det hamnar där det kan tas om hand på rätt sätt. Se nedan förslag på olika alternativ för hantering av avfall och återvinning utanför Minneberg. I miljöhuset och miljörummet får du t.ex. INTE slänga:

• Möbler
• Cyklar, barncyklar, sparkcyklar
• Djurburar
• Bildäck
• Spegelglas, glasrutor, dricksglas
• Porslin
• Barnvagnar
• Pulkor
• Madrasser
• Bilbatterier
• Färgburkar och andra kemiska produkter
• Textilier

Miljöfarligt avfall

Farligt avfall såsom färgrester, lösningsmedel och andra kemikalier lämnas till någon av stadens miljöstationer eller återvinningscentraler.

På länken ovan kan du också söka från A–Ö om hur över 1000 olika sopor ska sorteras.

Återvinningscentralen i Bromma

Återvinningscentralen i Bromma är den återvinningscentral som ligger närmast för boende i Minneberg. Den ligger vid södra änden av Bromma flygplats. Där kan du lämna ditt byggavfall, kasserade vitvaror, bilbatterier, elavfall, farligt avfall och skrymmande avfall. Utrymmet i miljöhuset är begränsat. Ta därför skrymmande avfall t.ex. sängar till återvinningscentralen.

Se denna länk för mer information om Återvinningscentralen i Bromma.