Pingislokal

Bokning av pingislokalen måste ske digitalt via bokningssidan https://motion.minneberg.se. Innan du kan boka behöver du måste ha digital access för att komma in i pingislokalen. Information om detta finns i lokalen, som ligger i Båtviken. Om du vilja skulle spontanspela på en ledig tid så ska denna bokas direkt. Den som inte bokat tid ska vid anmodan lämna pingislokalen.

Efter avslutat spel ska elementen stängas av, lokalen sopas rent, persiennerna ska dras upp och pingisbordet torkas av. Avlägsna eventuellt grus utifrån innan ni börjar spela. Anmäl genast fel på utrustning tillpingis@minneberg.se. Om du inte följer regler, förstör saker eller är oaktsam förverkas både access och accessavgiften.

Läs mer på denna länk om hur du bokar pingislokalen.

Pingislokalen hanteras av Minnebergs samfällighet och en accessavgift på 110 kronor per access och kalenderår som ska betalas via Swish till nummer 1234013306.

 

Uppgifterna som skall anges då är: Pingis, namn, port (Portnr), lgh (Lägenhetsnummer)

 

Exempel: Pingis, Anna Andersson port 53, lgh 17

 

När man swishat så får man en access via appen ”Unloc” på det telefonnummer man har swishat från. Vill man ha access på ett annat nummer får man swisha från det numret.

 

Betalningar från och med december månad räknas som betalning för följande år inklusive december. Betalningar före december månad räknas som betalning för innevarande år – inga undantag görs för detta. Avstämning görs strax efter nyåret, då alla accesser tas bort och de som betalat fram till dess får ny access.
Swishar man efter avstämningen så fås access vid panncentralen mot uppvisande av swish. Avstämningar förekommer under året för att säkerställa att alla betalat.

 

När man får sin access förbinder man sig även att följa de ordningsregler som finns för lokalen. Det är bara personer över 18 år som kan lösa en access, föräldrar ansvarar för sina barn.

 

Samfälligheten ansvarar för pingisrummet och Andreas Granström hanterar frågor som ställs till pingis@minneberg.se