Motionslokal

Samfälligheten hanterar motionslokalen, Svartviksslingan 17, och du får tillträde efter att avgiften betalats. Åldersgränsen är 16 år och för bastu 18 år. Från och med 2022 är basavgiften 500 kr per kalenderår. I basavgiften ingår bastu, men den måste bokas online separat, vilket är kostnadsfritt för alla som har access till motionslokalen.

Betala avgift för nästa år tidigast den 1 december och senast söndagen vecka 6.

Under vecka 7 revideras samtliga accesser, och de som inte betalat då kommer inte längre få tillträde till gymmet. För betalningar vecka 7 eller senare gäller som vanligt att man får sin access på plats i panncentralen.

Betala via Swish

Om du redan idag har access som ger dig tillträde till motionslokalen räcker det att du betalar in avgift för aktuellt år till samfälligheten via Swish. Priset är 500 kr per år för dig som bor i Brferna Sandvik, Svartvik, Tangen eller Tranan samt 1000 kr per år för dig som bor Brferna Hägern, Margretelund eller Storspoven.

Boende i Brferna Sandvik, Svartvik, Tangen eller Tranan som också är medlemmar i sin förening kan dessutom få en extra access till annan i samma hushåll vid behov. Denne person skall då vara skriven på samma adress. Om man behöver fler accesser inom hushållet än vad som ingår så kan man förstås betala en gång till för upp till ytterligare två accesser. Övriga betalar en avgift per access.

Swisha 500/1000 kronor till 1234013306 med följande info:
GYM Förening (Sandvik/Svartvik/ Tangen /Tranan/Hägern/Margretelund/ Storspoven) Ditt lägenhetsnummer i föreningen (står på dörren i de flesta fall). Exempel: GYM Tangen 123 om du bor i lägenhet 123 i Tangen

Om du skulle råka ange fel uppgifter får du ordna din access på plats i panncentralen.

För dig som inte har tillträde idag

Om du idag inte redan har tillträde till lokalen och är medlem ordnar du detta genom att skapa ett ärende i boendeappen (Mina ärenden/Skapa Ny/Ställ en fråga) med rubriken "Access Gym". Bifoga skärmdump på betald swish i bilderna där också meddelandet där du angett Gym Förening Lägenhetsnummer framgår.

Du kan också få access genom att besöka panncentralen. Så snart som du betalat in avgiften och kan visa upp betalning för personalen så ordnar de tillträde.

Om du vill att någon mer i familjen ska ha extra access ska detta ske genom boendeappen, läs mer nedan.

Efter vecka 6 går det enbart att få tillträde till motionslokalen genom att visa upp betalning på plats i panncentralen eller via ärende i boendeappen.

Tillträde sker via app

Tillträdet till lokalen tilldelas via appen “Unloc” (https://dl.unloc.app/get). Detta innebär att det är extra viktigt att ange rätt mobilnummer vid betalningen.

Önskas ytterligare access för familjemedlem i hushållet skall denna skapa ett ärende (Ställ en fråga) i boendeappen med rubriken "Extra access gym". Glöm inte att ange Förening, lägenhetsnummer och vem som betalat för gymmet.

Är du familjemedlem men inte medlem i föreningen så måste medlemmen först bjuda in dig i boendeappen via Profil/Mina gäster och lägg till gäst.

Det går inte längre att få extra access genom att besöka panncentralen.

Åldersgränsen för access till motionslokalen är 16 år, och åldersgränsen för att boka bastun är 18 år samt att man måste vara medlem i sin BRF för att få boka.

Om det skulle bli fel

Det viktigt att korrekta uppgifter anges och betalning sker på rätt sätt. Om du betalat och ändå inte fått tillträde efter vecka 7, ta med betalningsbevis till panncentralen så ordnar de tillträde. Om du betalt in fel belopp eller angett fel uppgifter så swishas pengarna tillbaka.

Minnebergs samfällighetsförening önskar alla motionärer givande pass i lokalen!