Passersystem

Systemet med nyckelbrickor – tags – bygger på behörigheter. Det innebär att vi idag arbetar med behörigheter, istället för olika taggar för olika syften. Man kan anpassa sina taggar individuellt efter sitt eget behov. Allt är ju kopplat till lägenhetsnumret, bostadsrättsföreningen och tagg ett, två, tre etc.

Det innebär

  • att den boende själv får bestämma hur många taggar som behövs
  • man bestämmer själv hur taggen ska programmeras
  • man kan välja färg för att särskilja familjens taggar

Följande behörigheter som finns att tillgå inom samfälligheten.

  • Miljörum – en behörighet
  • Garage – två behörigheter
  • Motionslokal – två behörigheter
  • Snickeriet – en behörighet
  • Pingisrum – en behörighet

För de bostadsrättsföreningar som har taggar till portar, cykelrum etc gäller behörigheter enligt information till boende. Samfälligheten tillåter  att dessa behörigheter får programmeras på samma brickor. Det är den för varje tagg helt unika kod som ges behörighet till respektive portläsare.

Hur ska man då välja sin programmering? Olika färg förstås! Barnbrickor och vuxenbrickor, en separat bricka för grovsoprummet som alltid finns hemma. Varianterna blir många. Vad gäller priset kostar en ny nyckeltagg 100 kronor.

Köpa ny nyckelbricka / tagg

Enklast är att gå ned till panncentralen. Oftast kan man få en direkt. Legitimation kan vara bra att ha med sig. Öppettiderna hittar du på denna länk.

Tillhörighet

Observera att nyckelbrickorna hör till lägenheten på samma sätt som nycklar till lägenhetsdörren. Vid flyttning, även inom området, så skall samtliga nyckelbrickor lämnas till efterträdaren.